Center za mednarodno dejavnost

 

Splošne informacije

Predstojnica

 

T:
E:

Fakulteta za zdravstvene vede je s številnimi pogodbami v okviru mednarodnih projektov in raziskovalnega udejstvovanja vključena v mednarodne oblike sodelovanja in v nadaljevanju navajamo samo nekaj mednarodnih institucij s katerimi fakulteta posluje:

 • School of Nursing , The Johns Hopkins University, Baltimore, ZDA;
 • Harvard Medical School, The Institute for Nursing Health Care Leadership, Harvard University, Boston, ZDA;
 • School of Nursing, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, ZDA;
 • School of Nursing, University of Edmonton, Alberta, Canada;
 • School of Nursing, Family and Community Health, Western University Sydney, Sydney, Avstralija;
 • Gerontological Nursing University of Sheffield, School of Nursing and Midwifery, Velika Britanija;
 • School of Nursing, Sheffield Hallam University, Velika Britanija;
 • Faculty of Medicine, Department of Community Nursing, University of Manchester, Velika Britanija;
 • Nacional University of Ireland College Dublin, Department of Nursing, Dublin, Irska;
 • Faculty of Medicine, Department of Nursing and Health Administration, University of Oulu, Oulu, Finska;
 • Medical faculty, University of Tűbingen, Nemčija;
 • Univerzitetna klinika za anesteziologiju, Univerza v Wűrzburgu, Nemčija;
 • Institute for gerontology, Ruprecht-Karls University Heidelberg, Nemčija;
 • Medical faculty, Heidelberg University, Nemčija;
 • Faculty of Health Sciences, Szombathely Training Center, Madžarska;
 • Faculty of Nursing, College of Health, Pecs University of Medicine, Szombathely, Madžarska;
 • Fachhochschule Technikum Kärten, Avstrija;
 • Faculty of Nursing, Universitiy of Athens, Grčija;
 • Veleučilište u Zagrebu Visoka zdravstvena škola, Hrvaška;
 • Medicinski fakultet, Stručni studij Sestrinstva, Sveučilište u Rijeci, Hrvaška;
 • Zavod za javno zdravstvo grada Zagreb, Centar za gerontologiju, Zagreb, Hrvaška;
 • Inštitut za fizikalno medicino, rehabilitacijo i revmatologiju »dr. Simo Milošević« Igalo, Črna Gora;
 • Viša medicinska škola v Beogradu, Srbija;
 • Sveučilište u Mostaru, Visoka zdravstvena škola, Mostar, Bosna in Hercegovina;
 • Univerzitet u Sarajevu Visoka zdravstvena škola, Bosna in Hercegovina;
 • Medicinska fakulteta,  Univerza Cirila in Metoda, Skopje, Makedonija.
 • Prav tako si prizadevamo za nadaljnjo širitev mednarodnega sodelovanja z izmenjavo in z obiski učiteljev in študentov na ustanovah s katerimi sodelujemo.

Prav tako si prizadevamo za nadaljnjo širitev mednarodnega sodelovanja z izmenjavo in z obiski učiteljev in študentov na ustanovah s katerimi sodelujemo.

Fakulteta za zdravstvene vede ima sklenjene bilateralne sporazume z naslednjimi univerzami:

 • The Johns Hopkins University, School of Nursing, ZDA
 • Carinthia Univeristy of Applied Sciences, Avstrija
 • Plovdiv Medical University, Bolgarija
 • Tallinn Health Care College, Estonija
 • University of Oulu, Institute of Health Sciences, Finska
 • University of Eastern Finland, Finska
 • University of Applied Sciences Kemi Tornio, Finska
 • Kajaani University of Applied Sciences, Finska
 • Savonia University of Applied Sciences, Finska
 • University of Lapland, Finska
 • University of Peloponnese, Grčija
 • University of Udine, Italija
 • University of Akureyri, Islandija
 • University College Dublin, Irska
 • University of Pecs, Madžarska
 • Lovisenberg Deaconal University College, Norveška
 • VU University Amsterdam, Faculty of sciences, Nizozemska
 • Universidade da Madeira, Portugalska
 • Escola Superior de Setubal, Portugalska
 • Medical University of Lublin, Poljska
 • Nicolaus Copernicus University, Poljska
 • University Transilvania of Brasov, Romunija
 • Kocaeli University, Turčija
 • Halic University, Turčija
 • Univeristy of Surrey, Velika Britaniija

Cilji

Razvoj in rast centra so usmerjeni predvsem v doseganje naslednjih ciljev:

 • podpora mednarodnemu povezovanju  Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru z najboljšimi univerzami v Evropi in ZDA,
 • širša vključitev raziskovalcev FZV UM v mednarodne in bilateralne projekte,
 • vodenje evidence, koordinacija in sodelovanje v mednarodnih projektih, ki potekajo na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru,
 • spodbujanje dejavnosti študentov k raziskovalni dejavnosti FZV UM,
 • povečevanje mednarodnih  profesorskih, študentskih in ostalih strokovnih mobilnosti FZV UM na partnerske institucije,
 • vodenje programa Erasmus mobilnosti študentov, profesorjev in ostalih zaposlenih na FZV UM,
 • zagotavljanje pogojev za sklepanje bilateralnih sporazumov med FZV UM in tujimi institucijami.

  Predstavitev »Dan odprtih vrat Centra za mednarodno dejavnost FZV UM« 5.3.2014