11. Študentska konferenca s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo

24.05.2019 - 08:00 do 15:00
UM FZV
Datum objave: 
13.12.2018

 Častna pokrovitelja dogodka


E-prijavnica za udeležence konference

Na študentsko konferenco se je potrebno prijaviti do 15. 5. 2019. Udeležba na konferenci je brezplačna, stroške prevoza si udeleženci krijejo sami.

Veselimo se vaše udeležbe


Navodilo za pripravo prispevka in posterja

Rok za oddajo dokončnih recenziranih in lektoriranih prispevkov ali izvlečkov (poster) je 15. april 2019. Prispevki in izvlečki posredovani do omenjenega datuma ter napisani skladno z navodili za pripravo bodo objavljeni v e-zborniku konference.

Prispevki naj bodo vsebinsko in tehnično urejeni po priloženih navodilih. Poleg prispevkov naj bodo navedeni lektor in recenzent prispevka. Recenzenti naj bodo iz vrst visokošolskih učiteljev. Prispevki in izvlečki (poster) morajo biti jezikovno pregledani s strani lektorja za slovenski jezik. Ob oddaji prispevkov navedite naziv, ime in priimek osebe, ki je opravila jezikovni pregled prispevkov.

Spodaj vam podajamo povezavo do ustreznih strukturnih navodil za pripravo izvlečka in prispevka.

 

Prispevek                       

Dolžina prispevka je omejena na 8 strani.

 

PosterAvtor/ji, ki bodo na konferenci sodelovali s posterjem, pripravijo samo izvleček (in ne celotnega prispevka) po predloženih navodilih. V e-zborniku bo objavljen samo izvleček.                               

Dimenzija posterja je DIN AO (841 mm x 1189 mm), pokončna usmerjenost.

 

PPT predloga                      

Predloga  formata 4 : 3

Predloga  formata 16 : 9

 


Skladno s terminskim planom študentske konference je potrebno do 1. 4. 2019 posredovati uvodni nagovor dekana/dekanje/predsednika za objavo v zborniku skupaj s fotografijo.


Partnerji v projektu

 

 


Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

vabi k udeležbi na

11. ŠTUDENTSKO KONFERENCO S PODROČJA ZDRAVSTVENIH VED

Z MEDNARODNO UDELEŽBO,

dne 24. 5. 2019

 


Veseli nas, da Vas lahko povabimo k sodelovanju na že 11. študentsko konferenco s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo, ki bo potekala pod naslovom: »Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe«.

Študenti prispevajo k medsebojnemu sodelovanju ter utrjevanju profesionalne identitete za danes in za prihodnost. Z vključevanjem v raziskovanje pripomorejo k razvoju znanja za zdravje posameznikov, družine in družbe. Usposobljenost študenta za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih problemov na dokazih utemeljeni zdravstveni negi in k človeku usmerjeno obravnavo, so temelji za samostojno opravljanje poklicev na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti.

Študentska konferenca predstavlja priložnost za spodbujanje razvoja, širjenja in uporabe znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Vabimo študente, da predstavijo dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega, seminarskega ali zaključnega dela v času študija, pod mentorstvom in somentorstvom visokošolskih učiteljev.

Vsaka fakulteta/visoka šola lahko sodeluje na študentski konferenci z desetimi aktivnimi prispevki. Ker odlično sodelujemo z uglednimi domačimi in tujimi raziskovalnimi, izobraževalnimi in kliničnimi institucijami ter želimo, da študenti pridobivajo dragocene mednarodne izkušnje, smo k sodelovanju na študentsko konferenco povabili tudi tuje študente.

Ažurno vas bomo obveščali o dogajanju in terminskem planu poteka študentske konference. Prav tako bodo na spletni strani objavljena oblikovna in tehnična navodila avtorjem in soavtorjem prispevkov, ki bodo zbrani v e-zborniku. Prispevke bodo avtorji/soavtorji na študentski konferenci lahko predstavili s PowerPoint predstavitvijo, kakor tudi z letošnjo novostjo - predstavitvijo s posterjem.

Vljudno prosimo, da vsaka fakulteta/visoka šola imenuje enega visokošolskega učitelja/sodelavca, ki bo prevzel vlogo koordinatorja in promotorja študentske konference na svoji ustanovi. Kontaktne podatke imenovane osebe posredujte do 15. 12. 2018 na elektronski naslov: ines.mlakar@um.si.

 

Zbornik prispevkov

Vsi prispevki bodo objavljeni v e-zborniku študentske konference, vsaka fakulteta/visoka šola določi svoje kriterije izbora prispevkov in določi tudi recenzente, ki prispevke pregledajo in ocenijo. Vsi prispevki bodo vneseni v sistem COBISS.


Pomembni termini študentske konference

Datum Opravilo (posredovati na e-naslov: ines.mlakar@um.si.)
15. 12. 2018 Posredovati kontaktno osebo in logotipe fakultete/visoke šole v Wordovi in vektorski obliki za promocijo dogodka
10. 1. 2019 Partnerji prejmejo plakate za promocijo 11. študentske konference s področja zdravstvenih ved
25. 1. 2019 Sporočiti imena študentov, naslove prispevkov, avtorje in soavtorje, ki bodo sodelovali s predstavitvijo prispevka/posterja
1. 4. 2019 Posredovati uvodni nagovor dekana/dekanje/predsednika za objavo v zborniku skupaj s fotografijo
15. 4. 2019 Oddaja  dokončnih recenziranih in lektoriranih prispevkov za zbornik skupaj z imeni recenzentov in lektorjev
15. 5. 2019 Posredovati končne sezname udeležencev organizatorju

Dodatne informacije prejmete pri gospe Ines Mlakar, tel. 02/300-47-10 ali preko elektronske pošte ines.mlakar@um.si.

Vsem Vam in študentom želimo uspešno delo, izpolnitev osebnih in profesionalnih pričakovanj in veliko novih idej za raziskovanje ter izobraževanje.


   Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.
   

Dogodek so podprli: