Člani visokošolski učitelji

Učitelj Pogovorne ure za tutorstvo Telefonska številka Teme, vsebine, področja
Brumen, Milan Po predhodnem dogovoru po e-pošti   vprašanja in problemi iz fizike, biofizike, molekularne biofizike, teoretične biofizike, fizike in biofizike v medicini; splošna vprašanja in problemi o študiju bioinformatike
Čuček Trifkovič, Klavdija   T: +386 2 30 04 704  
Cvetek, Slavko   T: +386 2 30 04 750  
Donik, Barbara  Četrtek: 11:00 - 12:00 T: +386 2 30 04 751 Prostovoljstvo, humantirano delo; Izbirne vsebine in predmeti (Komunikacija v zdravstvu, zdravstvena nega v intenzivni enoti)   

Pravice in dolžnosti študentov tekom študija

Svetovanje pri pripravi seminarskih del

Svetovanje pri pripravi diplomskega dela in zaključku študija

Fajmut, Aleš  Četrtek: 10:00 - 11:00 (oz. po dogovoru na FNM UM) T: +386 2 22 93 896   

E: alec.fajmut@um.si

Svetovanje pri izbiri predmetov, za študij v tujini in za dokončanje študija na programu Bioinformatika 2. st. ; predmeti s področja biofizike za vse študijske smeri.
Fijan, Sabina Torek: 10:00 - 11:00 (oz. po dogovoru) T: +386 2 30 04 752  
Gönc, Vida Četrtek: 13:00 - 14:00 T: +386 2 30 04 725 E: vida.gonc@um.si   

 

Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom Obvladovanje bolnišničnih okužb   

Svetovanje pri pripravi diplomskega dela in zaključku študija

Haložan, David Torek: 9:00 - 10:00 T: +386 2 30 04 755  
Kegl, Barbara Torek: 11:00 - 12:00 T: +386 2 30 04 758 E: barbara.kegl@um.si   

 

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu, ZN v disp. varstvu, na domu in lok. skupnosti Pravice in dolžnosti študentov tekom študija   

Svetovanje tujim študentom.

Svetovanje pri pripravi seminarskih del ter diplomskega dela

Koželj, Anton Četrtek: 11:00 - 12:00 T: +386 2 30 04 757 E: anton.kozelj@um.si Svetovanje tujim študentom, ki so na izmenjavi; Izbirne vsebine in predmeti (Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih);
Lorber, Mateja Četrtek: 11:00 - 12:00 T: +386 2 30 04 758 Prostovoljstvo, humanitarno delo; Izbirne vsebine in predmeti (Klinično usposabljanje, Raziskovanje v zdravstveni negi, Obvladovanje kroničnih bolezni)   

Svetovanje pri pripravi diplomskega dela in zaključku študija

Mlinar Reljić, Nataša Ponedeljek: 12:00 - 14:00 T: +386 2 30 04 759  
Nerat, Jasmina Sreda:11:00 - 12:00 T: +386 2 30 04 760 E: jasmina.nerat@um.si   

 

Izbirne vsebine in predmeti (Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino)   

Svetovanje pri pripravi diplomskega dela in zaključku študija

Svetovanje pri pripravi seminarskih del

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Pajnkihar, Majda Sreda: 12:00 - 14:00 T: +386 2 30 04 701  
Pišlar, Milena Torek: 11:00 - 12:00 T: +386 2 30 04 750    

E: milena.pisler@um.si

Svetovanje pri pripravi seminarskih del.Svetovanje pri pripravi diplomskega dela in zaključku študija.    

Specifična vprašanja in problemi študentov rednega dodiplomskega študija.

Šostar Turk, Sonja Sreda: 10:00 - 12:00 +386 2 30 04 705  
Štiglic, Gregor Po predhodnem dogovoru po e-pošti Ponedeljek 11:00 - 12:00 (oz. po dogovoru) T: +386 2 30 04 731 Svetovanje pri pripravi seminarskih del.Svetovanje pri obdelavi podatkov.
Strauss, Maja Torek: 11:00 - 12:00 T: +386 2 30 04 761E: maja.strauss@um.si Svetovanje študentom s posebnimi potrebami in posebnimi statusiPogoji za napredovanje v višji letnik
Stričević, Jadranka Ponedeljek: 12:00 - 14:00 T: +386 2 30 04 756  
Vrbnjak, Dominika Ponedeljek: 12:00 - 13:00 T: +386 2 30 04 765E: dominika.vrbnjak@um.si Svetovanje pri pripravi seminarskih del
Miljenko Križmarić Po predhodnem dogovoru po e-pošti E: miljenko.krizmaric@um.si Tehnologije v medicini, Medicinska oprema, Simulacije, Raziskovalno delo
Igor Robert Roj      
Jožefa Tomažič Četrtek: 15.00 – 16.00      

E: jozica.tomazic@ukc-mb.si

T: +386 2 321 22 44

Strokovni praktikum 2. LetnikSpecifična vprašanja in problemi študentov rednega dodiplomskega študija    

Specifična vprašanja in problemi študentov izrednega dodiplomskega študija

Mojca Dobnik     Strokovni praktikum 2. LetnikSpecifična vprašanja in problemi študentov rednega dodiplomskega študija    

Specifična vprašanja in problemi študentov izrednega dodiplomskega študija

      

 

Predstavnik strokovnih služb, zaposlen  na področju študijskih dejavnosti

Alenka Marsel Po predhodnem dogovoru po e-pošti  E: alenka.marsel@um.si    

T: +386 2 30 04 715

Pogoji za napredovanje v višji letnik, ponavljanje letnika, trajanje in prenehanje statusa študenta, menjava načina študijaPodaja vlog na Komisijo za študijske zadeve UM FZV    

Akti za študente

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Pravice in dolžnosti študentov tekom študija

Svetovanje študentom s posebnimi potrebami in posebnimi statusi

 

Tutorji učitelji za skupni študijski program z UM FOV 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu